Harde tider for folks helse

16. apr, 2020

Intervju i Universitetsavisa NTNU

https://www.universitetsavisa.no/koronavirus/2020/04/16/Snakket-for-d%C3%B8ve-%C3%B8rer-da-han-for-over-20-%C3%A5r-siden-advarte-mot-%C3%B8kt-smitte-fra-virus-21591343.ece

16. apr, 2020
8. apr, 2020

Intervju i Matprat: Hva betyr dyrehold for utvikling av nye virus og epidemier

https://www.matprat.no/artikler/matproduksjon/hva-betyr-dyrehold-for-utviklingen-av-nye-virus-og-epidemier/

6. apr, 2020

Corona og En Helse

Det er over 20 år siden jeg og flere varslet risiko for slike sjukdommer. Boka "Jorda Rundt på To Dager" (1999) ble ikke en bestselger, men er fremdeles dessverre svært aktuell.

Hva er En Helse?

Jeg har imange år arbeidet med tema omkring mattrygghet, helse, miljø og internasjonal handel. På siden finner du kilder og delvis stoff til nedlasting. Dette området kan med et bredt begrep kalles En Helse, eller One Health. Det er skrevet mye om dette, og et godt eklempel er en artikkel i Norsk Legetidsskrift . Jeg prøver å bidra med å gi dette et norsk innhold innenfor den profesjon jeg er stolt av å tilhøre - Veterinæren. Se mere om de fagpolitiske sidene av dette under side om veterinærprofesjonen.

  • Jorda Rundt på to dager

    Boka (Landbruksforlaget 1999) beskriver det økologiske perspektivet på handel, mattrygghet og dyrehelse.

  • Matvarekvalitet, dyrehelse og internasjonal handel

    Rapport basert på en ekspertgruppe nedsatt av den norske veterinærforening. Rapporten ble utgitt som vedlegg til Norsk veterinærtidsskrift i juni 1996. Dette var en eksplosiv tid, der zoonoser var sterkt i fokus på grunn av erkjennelsen av at prioner fra BSE-kyr hadde hoppa over til mennesker. Sammendraget finner du lenger ned på denne sida.

  • Coronavirus

    Det er mye å si om Coronavirus og hvordan smitten er håndtert i forskjellige land. Dette feltet er svært kontroversielt og vanskelig å sette seg inn i når så store deler av samfunnet dras inn. Måten Norge har håndtert det på ser ut til å ha fungert, men det er ingen fasit for hvordan andre land kan kontrollere utbruddet. Uansett - antallet tilfelle i verden og antall døde øker hele tiden. Det ser ikke bra ut!

Jorda Rundt på to Dager

Bok publisert i 1999 om økologi, smittespredning og bioproduksjon - dessverre alt for aktuell i dag.

Sammendrag av DNV-rapporten fra 1996

Denne rapporten ble skrevet av en ekspertgruppe nedsatt av Den norske veterinærforening i forbindelse med den intense debatten om utvidelse av EØS-avtalen i perioden 1995-1998. Rapporten kom i mai 96.